• Ida Karolina

1710


För ett tag sedan läste jag den här boken. När jag gick på skolan lärde jag mig typ inget om historia, inte som kommer ihåg iallafall. Nu när jag vet villken gammelfarfar det var som tog Linblom till efternamn ville jag göra lite vidare bakgrundsforskning; vad hände i Norden innan han blev född och hur kan det ha varit på den här tiden. Det som är coolt med den här boken är att den är skriven som en roman, men allt som står där har hänt, den är helt baserad på historiska dokument.

"Detta är inte en roman, utan en dokumentär berättelse baserad på historisk forskning och bevat källmaterial. Allt som skildras på följande sidor har hänt på riktigt", (s. 7)


Min gammelfarfar Isaac H Lindblom är född 1777 i Västanfjärd, Finland. Hans farfar Matts Andersson som är också född i Västanfjärd 1698 och1761. Det betyder att när han var barn härjade pesten. Dom hade det inte så fett dom som levde på den här tiden och det skildrar den här boken.

1710 var det pest i Stockholm och den spreds sedan till andra delar av riket. Också i andra städer i Europa var det pest. Karl XII var kung i Sverige och det nordiska kriget höll också på under denna tid (1700-1721). Säkert som en konsekvens av att männinskor flyttat pga dessa krig, och arbete och fattigdom har många Svenskar både Finskt och Baltiskt dna. Hur som hellst är vi som är här nu efterkommare av de som har överlevt.


"Å ena sida är det Gud som bestämmer vem som ska leva få leva och vem som ska gå under; å andra sidan kan en bra kryddad brännvinssup betyda skillnad på liv och död". (s. 179). Words.


XOXOPestens år, Döden i Stockholm 1710 av Magnus Västerbro

Nordiska kriget https://no.wikipedia.org/wiki/Den_store_nordiske_krig